Härskarteknik

Så bemöter du en jobbig person i din närhet

Härskarteknik är ett verktyg som används för att rubba balansen mellan personer. Den används av alla, mot alla. Den används medvetet, men oftast omedvetet. Är tekniken medveten så finns det ett konkret syfte att göra någon i samtalet eller sällskapet mindre än vad hon eller han är. Är tekniken omedveten, blir ändå resultatet det exakt detsamma:någon förminskas. Men förövaren vet kanske inte att den tryckta stämningen beror på henne eller honom.

1. Projiceringsmetoden
Har du något som tynger dig, och som du vill prata om så kan det bli öppet mål för härskare som använder projiceringsmetoden. Det är då du får skulden för det du klagar på, trots att du inte har något med konsekvensen att göra mer än att du drabbas av den. Om du lättar ditt hjärta och det helt plötsligt känns tyngre, så luktar det projicering.

2. Komplimangmetoden
Inleds oftast med en komplimang, men tar inte slut där. Den syftar till att du ska göra något utöver det förväntade, och lämnar dig med en olustig känsla trots den fina komplimangen och den ”fantastiska möjligheten”.Leta efter inlindade konsekvenser, det vill säga hur härskaren beskriver det som för dig blir att jobba över, göra en tjänst, eller kanske bära en väska.Något som skulle göra det svårt för vänliga härskare att fortsätta är om alla övade upp sin förmåga att säga tack, och slutade agera som om komplimanger kostar.

3. Stereotypmetoden
Stereotypmetoden innebär att du bestraffar eller negativt särbehandlar den som gör någonting utöver, eller mindre än, ”vad som förväntas” av det stereotypa fack hon eller han passar i. Det är när du blir mer eller mindre trovärdig på grund av eller tack vare det stereotypa fack du tillhör. Är du vit man som ska undervisa i samba kan du bli mindre trovärdig på grund av den stereotypa bild av en sambadansare som många har. Är du kvinna och ska undervisa i teknik kan du ibland tas på mindre allvar. Likaså kan en man som inte är ett dugg teknisk anses vara märklig.Det blir en härskarteknik när du inte tas på allvar på grund av att du är just man, kvinna, homosexuell, av annan etnicitet, ung eller gammal. Det blir en härskarteknik när du missgynnas på grund av det som ”en sådan som du borde göra”.

4. Uteslutningsmetoden
Du blir inte sedd i en situation där du borde bli sedd. Det kan vara i allt från ett samtal, debatter, möten eller mingel. Det kan vara
när du skulle hålla ett tal på ett bröllop och ditt tal ”glöms bort”. Eller när en fest hålls hemlig för dig, medan resten av din umgängeskrets går. Situationerna många men känslan densamma: du blir
 osedd och därmed
 obetydlig. PR-branschen brukar ju
 säga: ”Syns du inte, så finns du inte”. Så konsekvensen av uteslutningsmetoden är varken bra eller angenäm.

5. Hierarkimetoden
Det är inte ovanligt att härskaren definierar dig med personliga påhopp. Du får titlar knutet till det fack som du många gånger placeras i. Är du kvinna kan det bli allt ifrån ”lilla gumman” till ”rasist”. Är du man kan det bli allt ifrån ”gubbslem” till ”rasist”. Titlarna däremellan är tusentals och det beror på vilket sammanhang du ingår i och på vilken nivå.

i hierarkin som du befinner dig. Hur som helst är din position på arbetsplatsen, i samhället eller i gänget det som kommer att ges som skäl för dig att vara tyst. Oftast har härskaren nått en punkt där hon eller han är arg över det han eller hon tror att du är. Du har all rätt att bli arg tillbaka eftersom det är falska anklagelser. Men det är oftast inte mest effektivt. Kör ”teddymetoden”, berätta vad du menade och låt härskaren skämmas med sin nya insikt om ”sådana som du”.

6. Tidsmetoden
Många använder tid för att tysta ner. Det finns tre skäl som härskaren har för att du ska vara tyst:

1. Jag har varit här längre än du – på jorden.
2. Jag har varit här längre än du – på platsen.
3. Jag har varit här längre än du – i gänget.

7. Självförvållad härskarteknik
Du som härskar över dig själv brukar i regel avsluta meningar med nervösa skratt, ”eller jag vet inte”, ”det kanske var dumt” och listan fortsätter. Du inleder meningar med ”Jag har något litet”, ”Det tar inte lång tid”, ”Jag ska bara” och så vidare. Du ger ett osäkert intryck med ditt tonläge och kroppsspråk. Man kan summera självförvållad härskarteknik med att du gör dig och det du säger mindre än vad du/det är.

8. Martyrmetodenmartyr kopia
Martyren spelar på andra människors skuldkänslor. Metoden används flitigt av både barn och föräldrar och känns igen i kommentarer som ” tänk vad jag har offrat för din skull” eller ” jag får aldrig göra någonting för dig”. Martyren har en förmåga ta kritik personligt och göra den ofantligt mycket större än vad den egentligen är. På så sätt placerar hen en tung sten av skuld i vårt bröst. För att kunna göra oss av med den stenen måste vi dra ner på dramatiken och lära oss att bryta ner logiken i martyrens resonemang. Det handlar om att ta tillbaka fokus till den specifika händelsen och klargöra att det enbart är den du pratar om och inte är frågan om något personpåhopp.