3 steg till ett jämlikt ledarskap

De mest uppskattade ledarna är de som vågar styra på ett sätt som upplevs som både ansvarsfullt och inkluderande. Dessa ledare lyckas kommunicera på ett sätt som upplevs jämlikt – trots att det finns ett maktförhållande. Oavsett vilken fas gruppens befinner sig i, oavsett vilken situation som uppstår och oavsett med vem som kommuniceras till så lyckas de behålla en jämlik dialog. Det innebär att alla får känna, tänka och behöva vad som helst, men ingen får inte be sig hur som helst. Och ibland måste du som ledare styra beteenden, men du ska aldrig ifrågasätta eller nedvärdera någons tankar eller känslor.

Den jämlika dialogen vilar på de här tre byggstenarna:

1. Tydliggör avsändaren. Om medarbetaren säger ”Arbetsplanen är otydlig” är det inte så konstruktivt att som chef svara ”Nej den är tydlig”. För att skapa en dialog behöver chefen säga vem som tycker något eller har bestämt något. ”Jag tycker att arbetsplanen är tydlig…” eller ”Ledningsgruppen har bestämt att arbetsplanen ser ut så här…”.


2. Tydligt förhandlingsutrymme. Om medarbetaren säger ”Jag ville inte göra det här projektet” och är det inte så bra att chefen svarar (otåligt) ”Det var väl inte så farligt”. Ofta beror den här typen av svar på att chefer själva blir osäkra om en medarbetare visar sig osäker. Men faktum är att om chefen kan ”följa med” in i känslan och sätta ord på den så minskar obehaget och det blir lättare att hantera frågan konstruktivt.


För att göra det så hjälper det att veta vad som är förhandlingsbart – ”Måste jag göra det här projektet, ja eller nej?”. Då kan dialogen i stället bli ”Jag vill inte göra det här projektet”, ”Okej, men det ligger på ditt bord under ett halvår. Det går inte att ändra. Hur kan vi göra så att det känns lättare?”


3. Förbjud bara beteenden. Människor har känslor och det är inget som går att förbjuda. Det en chef däremot kan göra är att förbjuda beteenden.

Exempel 1: Medarbetare: ”Jag förstår inte hur du kan…”
Chef (fel svar): ”Bli inte arg nu.”
Chef (vad man kan svara): ”Du får bli hur arg du vill men du får inte skrika.”

Exempel 2: Medarbetare: ”Jag vet att jag fick löneförhöjning förra månaden, men jag vill ha löneförhöjning igen.”
Chef (fel svar): ”Hur kan du ens be om det? Hur tänker du?”
Chef (vad man kan svara): ”Du får önska dig löneförhöjning, men det blir ingen förrän nästa år.”

Om du lyckas hålla dig till dessa tre kommunikativa strategier kommer du garanterat att bli mer uppskattad som ledare och sätta grunden för en kultur som uppmuntrar ansvar.

Är det här frågor som intresserar dig så är chansen stor att du kan ha stor nytta av vår kurs framgångsrika samtal.

Om författaren: Serena Mon de Vienne är retorikkonsult och konsultchef på Snacka Snyggt med en kandidatexamen i retorik från Södertörns Högskola, och en examen från Balettakademin i Stockholm. Hon intresserar sig mycket för empatisk kommunikation samt hur vi når en jämlik dialog – oavsett maktförhållande.