Hur stark är din feedbackmuskel?

Förmågan att ta snacket och reda ut det som skaver är avgörande för att bygga högeffektiva team och för att skapa trivsamma arbetsplatser. Med hjälp av feedback bygger du relationer med dina medarbetare, vilket är en förutsättning för att gruppen ska utvecklas och gå framåt. Du behöver kunna välja situationer och uttryck med omsorg, använda komplimanger och kritik klokt samt ta emot feedback på ett sätt som skapar förtroende. Får du din feedback att kännas jämlik blir du en ledare som får respekt och som andra vill bli ledda av.

Vad är feedback?

Feedback är någons tankar om något som hänt som gillas eller ogillas. Det inkluderar både komplimanger och kritik och kan handla om önskemål som är dina, kunders eller andra i verksamhetens. Feedback kräver att du kan ta emot och ta hand om andras känslor och reaktioner, vilket många tycker är obehagligt och därför undviker att ge feedback eller gör det på ett klumpigt sätt. Det finns inget glasklart “rätt sätt att ge feedback” men det finns forskning som pekar på mer eller mindre framgångsrika sätt för att din feedback ska bidra till starkare relationer och mer fruktbara samarbeten.

Varför är feedback viktigt?

Alla vet vi hur det känns att få feedback som skapar osäkerhet och förvirring eller hur det känns att få feedback som sårar. Alla vet vi också hur det känns att inte få någon feedback alls. Att kunna ge och ta emot feedback konstruktivt är en förutsättning för dig som ledare för att kunna skapa högeffektiva team samt att trivas i samarbetet med sina medarbetare. Genom feedback bygger du relationer, grupper och även kulturer. Genom feedback kan du också ändra beteenden och skapa en kultur so, främjar gruppens välmående och effektivitet.

Vid utebliven feedback kan lusten till arbete minska genom att det ökar oron över vad du och andra tycker och tänker. Det leder lätt till att medarbetare undviker utmaningar och möjlighet till lärande av rädsla för misslyckanden eller att de ska göra “fel”.

Genom feedback kan du:

  • Bygga starkare relationer.
  • Få dina medarbetare att lära känna dig som ledare.
  • Skapa strukturer och sätta kulturen kring hur du vill att samarbetet ska ske.
  • Påverka andras vilja att utvecklas och deras synsätt på lärande.
  • Hjälpa medarbetarna att se sin individuella och gruppens utveckling och framgång.
  • Hjälpa medarbetare att utvecklas och se hur vissa beteenden och förhållningssätt.

står i vägen för att de ska nå det som är viktigt för dem.

Känner du att din feedbackmuskel inte är så stark som den borde vara? Kolla in vår kurs Framgångsrika samtal.

Om författaren: Serena Mon de Vienne är retorikkonsult och konsultchef på Snacka Snyggt med en kandidatexamen i retorik från Södertörns Högskola, och en examen från Balettakademin i Stockholm. Hon intresserar sig mycket för empatisk kommunikation samt hur vi når en jämlik dialog – oavsett maktförhållande.