Så pitchar du som proffsen – 5 tips för att få igenom din idé

Att komma på en bra idé kan vara svårt nog, men att övertyga andra att göra något med den är mycket svårare. Det kan vara att du vill pitcha ditt nya företag för en investerare, pitcha vart ni ska åka på kick-off för dina kollegor eller pitcha dig själv på en arbetsintervju. En pitch kännetecknas av den korta tiden, och på den tiden ska du etablera ett problem lyssnaren har och sen såklart lösa det. Oavsett vad din idé är – här är 5 tips som gör att du kan pitcha dig dit du vill! 

1. Tala till känslorna först

Vi människor lyssnar först på det som berör våra känslor. Om det så är sorg, sinne eller glädje, jobba för att få lyssnaren känslomässigt involverad i det du pratar om. Inled inte med att berätta om den ekonomiska fördelen med din idé eller om vilken erfarenhet du har inom ämnet. Börja med en kort berättelse, ett personligt exempel eller en upplevelse som lyssnaren kan relatera till.

2. ”Kill your darlings”

Ett vanligt problem är att vi vet för mycket om det vi pratar om och vi blir ”hemmablinda” på vilken information som är viktig för lyssnaren. Allt är ju så viktigt för oss! Men ingen orkar lyssna på alla detaljer – i alla fall inte i första skedet. Så skala bort allt lyssnaren inte måste höra för att förstå din idé. Blir du osäker på om du skalar bort för mycket? Be en kollega eller kompis om hjälp och håll din pitch för dem som test.

3. Berätta som en berättelse

För att lyssnaren ska hänga med är det viktigt att det inte blir några glapp i slutsatserna eller hopp från ett ämne till ett annat. Håll lyssnaren i handen och led hen genom din pitch genom att berätta den som en berättelse. Tänk att alla delar är händelser som bygger på varandra och måste komma i logisk följd efter varann. De idéer vi tar till oss är de idéer som är lätta att förstå.

4. Undvik floskler och klichéer

När vi ska hålla oss korta har vi en tendens att slänga in ord vi tror ger mycket – men som egentligen ger väldigt lite. Till exempel ord som nyskapande, skräddarsydd och tidseffektivt används ofta trotts att innebörden är oklar. Dessutom använder vi människor samma ord för olika saker och olika ord för samma sak. Så gör en floskelinventering av din pitch så du är säker på att alla ord betyder något.

5. Prata så folk förstår

Undvik även avancerade ord, facktermer och tung fakta. Vissa använder krångliga ord i hopp om att uppfattas som mer trovärdiga. Men resultatet blir bara att lyssnaren inte förstår. Och förstår de inte dina ord, ja då förstår de inte din idé heller. Gör dig inte smart – gör dig förstådd!

Om författaren: Anna Ekblom är retorikkonsult på Snacka Snyggt och har en kandidatexamen i retorik och en kandidatexamen i psykologi, båda från Lunds Universitet. Hon har även studerat projektledning på Lunds Tekniska Högskola och har tidigare arbetat som projektledare.