Så snackar du i en kris

Kriskommunikation är inte alltid när någon i företaget eller delar av företaget gjort fel. Det inkluderar även när omvärlden och marknaden är i kris, som många av oss upplever just nu.

Nästan alla råd kring kriskommunikation bygger på att du ska hantera grävande journalister som vill ta reda på hur mycket dumt någon eller företaget gjort. När krisen istället bygger på att omvärlden förändras i en rasande fart (vilket får stora konsekvenser för både samhället i stort och för företaget i sig) handlar det inte om att kommunicera, analysera och försvara sig utan istället att skapa stabilitet och lugn i den kaoskänsla som troligtvis finns inom varje medarbetare och troligtvis även hos ens samarbetspartners.

1. Ta snabba beslut

I alla kriser är det viktigt att leta information och underlag för att kunna ta rätt beslut. Men kanske ännu viktigare är det att ta snabba beslut för att bli snabbfotade i den förändring som krisen troligtvis kräver. Ibland kan det vara bättre att ta många snabba beslut än ett 100 % välgrundat. Tiden det tar kan göra att många andra viktiga beslut skjuts fram så att krisens ovisshet och förlorade fokus skadar företaget och medarbetarna genom  t.ex. bristande förtroende, frustration och eventuellt även arbetslöshet.

2. Ta beslut utifrån dina och företagets värderingar

Besluten ska alltid ha ett långsiktigt fokus och alltid i linje med företagets och besluttagarnas grundläggande värderingar. Går beslut emot detta förloras förtroendet för företaget och ledarna successivt och varumärket kommer naggas i kanten – eller riskerar att utsättas för mediastormar längre fram.

3. Ett beslut blir tydligt om följande fem frågor besvaras:
  • Vad är beslutet?
  • När togs beslutet?
  • Vem tog beslutet?
  • Hur togs beslutet?
  • Varför togs beslutet?

Så oavsett om du kommunicerar internt eller externt behöver dina beslut komma snabbt, ha ett långsiktigt focus, vara grundat på värderingar samt kommuniceras med tydlighet.

Vill du ha hjälp med kriskommunikation i ditt företag? Vi hjälper dig gärna! Vi erbjuder individuell coachning i krisretorik, både digitalt och via telefon. Läs mer om vår  individuella coaching i krisretorik eller maila jagvill@snackasnyggt.se med din förfrågan.

Om författaren: Serena Mon de Vienne är retorikkonsult och konsultchef på Snacka Snyggt med en kandidatexamen i retorik från Södertörns Högskola, och en examen från Balettakademin i Stockholm. Hon intresserar sig mycket för empatisk kommunikation samt hur vi når en jämlik dialog – oavsett maktförhållande.