Helge Wilk – retorikkonsult och föreläsare

Jag fascineras av hjälpa sina deltagare att hitta nyckeln till deras minne. Jag har sett hur förståelsen för det egna minnet låser upp många dörrar. Det ökar självförtroendet starkt, minskar stressen inför framträdanden och testsituationer och ger en förmågan att prestera när det behövs. Att med 100% säkerhet komma ihåg det man behöver när man behöver det. Teknikerna jag lär ut har funnits i tusentals år men är idag i mångt och mycket bortglömda. Utöver minnet fascineras jag också av hur vi förhåller oss till medier som personer och organisationer. Hur hanterar man som organisation en skärskådning inför en oförlåtande publik utan att bli offer för en digital mob? För detta tillhandahåller jag en god grundläggande verktygsarsenal som ständigt växer.

Som utbildare sammanfattas jag av John Deweys ord learning by doing. Jag tror på kunskap genom tillämpning och så utbildar jag också inom mina fokusområden.

Bakgrund:

Jag har en retorikkonsultexamen från Södertörns Högskola med fokus på utbildning och har utbildat inom presentationsteknik, minnestekniker och medieretorik i en rad olika sammanhang sedan min examen. Jag har också flerårig erfarenhet av att driva grupper i improvisationsteater, är engagerad inom hemvärnet och har genom mina breda intressen en god förståelse olika människors perspektiv på tillvaron.


På Snacka Snyggt hjälper jag dig eller ditt företag att tänka med nya verktyg. Jag håller i workshops, föreläsningar, kurser och individuella retorikträningar. Kontakta Helge på mejla helge@snacksnyggt.se

Sagt om Helge:

”När vår verksamhet stod inför stora mediala utmaningar anlitade vi Helge som rådgivare och coach för ledning och huvudman. Helge hjälpte oss på ett strukturerat och tydligt sätt att analysera och kartlägga fältet, och hade många goda råd och insikter i processen. Han coachade oss även inför våra möten med media och istället för att föreskriva oss vad vi hade att säga och vad vi hade att hålla tyst om, hjälpte Helge oss att uttrycka vårt eget budskap på ett organiskt och naturligt, men ändå tydligt sätt.
Högsta betyg”

Peter Friemann – Skolchef, Solvikskolan

”Helge är en duktig föreläsare som trollband oss från första stavelsen med sitt föredrag om Retorik och minnesteknologi. Han har en behaglig röst att lyssna till och hans expertisområde, minnesteknik, var ett väldigt spännande ämne där vi fick med oss lättapplicerade verktyg för framtiden. Jag ger Helge mina bästa rekommendationer! TACK!”

Cecilia Schiött – Chefssekreterarna, Skåne