Rebecca Logrell – Retorikkonsult & föreläsare

Få personer klarar av att leverera oförberett. För Rebecca är retorik intressant då det i grunden handlar om att människor ska ha verktyg för att kunna påverka varandra genom vettiga dialoger. Hon ser ett samhälle där vi i stor utsträckning finner olika viljor med olika behov. Det gör att många upplever att det är svårt att göra sig hörd och förstådd- på mötet, i relationer och i offentligheten. 

Rebecca vill att fler ska veta hur man utmanar begränsningar som avgör vem som får tala och vem som inte får det. Det kan vara begränsningar skapta av andra men till störst del så är det ens egna. Hon vill med retoriken ge möjligheten till andra att finna egna verktyg för att kunna leverera inspirerande, kraftfulla och engagerande dialoger i alla typer av möten och situationer. Det ska inte handla om vilken person man är utan vilken karaktär man vill framstå som. Hon tycker att det känns fantastiskt att kunna ge andra ett självförtroende till att våga snacka självsäkert. 

Rebecca har en kandidatexamen i retorik från Södertörns Högskola där hon inriktade sig på politisk kommunikation och hållbar utveckling. Hon har även studerat statsvetenskap inom det digitala området och arbetat med PR och kommunikation. Hon ser ett stort behov av att kunna förmedla komplex information och göra den tillgänglig- och framförallt mottaglig för andra perspektiv. Med hennes 10 åriga erfarenhet inom service, sälj och kommunikation vet hon vikten av att kunna framställa sig själv och sin agenda på ett snyggt och värdigt sätt.

På Snacka Snyggt hjälper hon dig eller ditt företag att tänka med nya verktyg. Hon håller i workshops, föreläsningar, kurser och individuella retorikträningar och hon är mycket intresserad av att få höra vad du behöver hjälp eller goda råd till!

Låt henne hjälpa till med era kommunikativa utmaningar.

Snacka Snyggt akademin är äntligen här!

Nu är de unika 100% webbaserade kurserna lanserade.

 

Bland annat hittar du:
Vardagssnack – för hela familjen
Sälj Snyggt
Snacka Snyggt – presentationsteknik
Digital presentationsteknik
Digitala möten