Krisretorik

Individuell coachning i krisretorik

Ligger det på ditt bord att kommunicera svåra beslut och skapa trygghet i en otrygg situation? Eller att i en rådande kris ta svåra samtal och ta hand om människors ilska och sorg?

Vi hjälper dig att hantera aktuella kriser både externt och internt – och stöttar dig inför svåra samtal med medarbetare. Om ni inte är i en kris just nu kan vi stötta er med att skapa kommunikativa riktlinjer som kan vara bra att ha inför en eventuell kris i framtiden.

När oron och osäkerheten är stor gäller det att stärka sin förmåga att hjälpa sina medarbetare att fokusera, även när framtiden är oviss. Kriser gör det ofta extra svårt att utöva ett ledarskap som både är tydligt och empatiskt, då det är lätt att hamna i att förväntas ha svar på allt, även när inga svar finns. Här stöttar vi dig så att du kan hantera både din egen och andras oro samt leda företaget och gruppen framåt genom turbulensen.

Just nu har vi på grund av den rådande situationen i världen högt tryck kring coachning i krisretorik och kriskommunikation, men vi har fortfarande tider varje dag för stöttning kring krisrelaterade frågor.

Vill du veta mer? Kontakta Serena på 076 214 32 16  eller jagvill@snackasnyggt.se så svarar hon gärna på dina frågor.

Vill du veta mer om kursen?

Bra och mycket praktiska exempel och tips, gav nytänkande och nya sätt att bemöta i svåra låsta situationer mellan två parter! "
Karin Frejsjö, Karlstads kommun

Hitta en kurs som passar dig

Vi erbjuder en rad olika retorikkurser och retorikutbildningar med inriktning på modern retorik, presentationsteknik och säljretorik.

Snacka Snyggt akademin är äntligen här!

Nu är de unika 100% webbaserade kurserna lanserade.

 

Bland annat hittar du:
Vardagssnack – för hela familjen
Sälj Snyggt
Snacka Snyggt – presentationsteknik
Digital presentationsteknik
Digitala möten