Nästa tillfälle:
28 maj 2020
Nästa tillfälle:
28 januari 2020

Mellan pekpinne & curling

Datum:
Plats:
Tid:
09.00-16.30
Tid:
09.00-16.30
Tid:
09.00-16.30
* Max 10 deltagare!
* Max 10 deltagare!
* Max 10 deltagare!
Från 2900 Kr ex. moms
Från 2900 Kr ex. moms
Från 2900 Kr ex. moms
 –

Mellan pekpinne & curling

– så stärker du barns självkänsla

xxx

Många föräldrar och vuxna upplever att de säger samma sak – om och om igen – utan fruktbar respons. Då är det lätt att prova den ena pedagogiska modellen efter den andra, vilket sällan ger det samarbete vi önskar. Detta är kursen för dig som förälder som vill säkerställa att din kommunikation ger den effekten du önskar på barns självkänsla. Vår retorikkonsult och föräldraexpert (och tvillingmamma) Serena Mon de Vienne bjuder på retoriska lösningar som sätter människan före metoden, och som uppmuntrar dig till att utforska ditt egna autentiska vuxenskap – oavsett hur gammal ditt barn är.
xxx
Denna heldagskurs går igenom hur vi som föräldrar och pedagoger får en mer kontaktskapande kommunikation. Serena Mon de Vienne ger dig handfasta verktyg för hur du skapar en mer jämlik dialog med barn och unga i vår omgivning – samtidigt som du behåller ansvaret för samspelets kvalité. Du får bland annat insikter om det berömda berömmandet, nackdelarna med den klassiska rådgivningsreflexen samt kreativa alternativ för hur du bemöter barns frustration och känsloutfall på ett sätt som varken kränker eller curlar barnen. Resultatet av kursen blir en ökad medvetenhet kring vilka kommunikativa val som ger vilken effekt för barnets självkänsla. Kunskapen leder till att du vet vad du ska säga och göra när du och ditt barn hamnar i olika situationer. 
xxx

Kursinnehåll:

 •  Självförtroende vs självkänsla – vad är vad egentligen?
 •  Barns självkänsla i olika åldrar. 
 •  Barnen samarbetar och du påverkar hur.
 •  Den jämlika dialogen – ta ägandeskap över dina åsikter, känslor och behov. 
 •  Fördelar och nackdelar med det berömda berömmandet.
 •  Tre sätt att bekräfta för att stärka självkänslan. 
 •  Behovet bakom – att hitta källan i barnens kommunikation och beteende.
 •  Där vett och etikett möter integritet.
 •  Hur löser vi konflikter utan att kränka eller curla?
 •  Den vanligaste orsaken till vardagsbråk – och lösningen!
 •  Känsloskolan – hjälp barnet att identifiera, acceptera och ta hand om sina känslor. 

Kursen är för dig som vill:

 • Bli tryggare i hur du respektfullt och effektivt hanterar trots, tjat och tjafs.
 • Få ord och uttryck att hålla i handen i svåra situationer med ditt barn.
 • Veta vilka kommunikativa val som ger vilken effekt på barnens självkänsla.
 • Förstå varför konflikter uppkommer.
 • Få kommunikativa strategier för hur du förebygger och hanterar konflikter. 
 • Kunna finnas där för ditt barn i livets olika faser. 
 • Bli mer stärkt i din roll som pedagog eller lärare.

 

——————————————————————————————————————————————————————
Kursen berör bland annat följande från förskolans läroplan:
 • “ge barnen stöd i att utveckla tillit och självförtroende.”
 • ”De ska få hjälp att känna tilltro till sin egen förmåga att tänka själva”
 • De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av verksamheten.”
 • ”Förskollärare ska ansvara för att ta till vara varje barns förmåga och vilja att ta ett allt större ansvar för sig själv och för samvaron i barngruppen.”
Kursen berör bland annat följande från grundskolans läroplan:
 • ”utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna.”
 • “Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
 • ”Personlig trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet, men även skolan har en viktig roll.

Vill du veta mer om kursen?

Serena höll en otroligt inspirerande och lärorik föreläsning om hur vi kommunikativt bygger barns självkänsla. Hon är kunnig, pedagogisk och har ett engagemang som smittar av sig på publiken. Jag fick mig många tankeställare, och vissa av hennes uttryck har jag använt så många gånger att det känns som om jag själv kommit på dem. Ett bra betyg med andra ord. Jag hoppas verkligen jag får möjlighet att lyssna på henne igen!"
Thérèse Adawi, PR Manager Swedbank & tvåbarnsförälder
Serenas föreläsning ”Mellan pekpinne & curling” har fått mig att känna mig tryggare i min roll som mamma. Jag fick verktyg för hur både jag och mina barn tar plats i vår kommunikation, vilket har lett till en behagligare stämning och ett effektivare samarbete. Vår relation är mer jämlik nu – men det är fortfarande jag som har veto, haha!"
Edina Nexeus, tvåbarnsförälder och projektledare Rädda Barnen.

Hitta en kurs som passar dig

Vi erbjuder en rad olika retorikkurser och retorikutbildningar med inriktning på modern retorik, presentationsteknik och säljretorik.