Retorik för specialister

Retorik för specialister

Idag räcker det inte med att vara kompetent inom sitt område, som specialist, expert och tekniker behöver dina kommunikativa tekniker vara minst lika skarpa. Företagets varumärket har gått från att byggas av marknadsavdelningar, grafiska profiler och högt uppsatta företagsledare, till att ledas av de specialister och experter som möter kunderna.

Detta är en utbildning där era specialister får lära sig de psykologiska mekanismer som avgör om någon vill lyssna, eller inte, på det som sägs. De får handfasta verktyg för hur de anpassar sin kommunikation utefter målgrupp och situation samt hur de får koll på hur de bygger förtroende – både med sitt intryck och med sitt avtryck. Verktygen tillämpas sedan i praktiken genom lättsamma och effektiva övningar – alla med hög igenkänningsfaktor.

Resultatet av utbildningen blir att era specialister får ett stärkt kommunikativt självförtroende och mer träffsäkra presentationer – med mindre missförstånd och mer genomslagskraft.

 

Innehållsförslag (beroende på upplägg och önskemål)

 • Bli den bästa retoriska versionen av dig själv.
 • Sätt dig själv i perspektiv! Vänd fördomar till fördelar.
 • Kommunikation till kund vs kollega.
 • Använd kroppsspråk, röst och kläder strategiskt.
 • Målgruppsanalys – gör ditt budskap attraktivt för mottagaren.
 • Tala journalistiska – intresseväckande formuleringar som fastnar!
 • Så maximerar du lyssnarmotivationen på tre minuter.
 • Presentationens dramaturgi.
 • Skapa förtroende i dialog och monolog.
 • Så får du dem att minnas det du sagt.
 • PowerPoint på rätt sätt – och alternativ till PowerPoint.
 • Hantera besvärliga personer och situationer snyggt.

Vill du veta mer om kursen?

Hitta en kurs som passar dig

Vi erbjuder en rad olika retorikkurser och retorikutbildningar med inriktning på modern retorik, presentationsteknik och säljretorik.

Snacka Snyggt akademin är äntligen här!

Nu är de unika 100% webbaserade kurserna lanserade.

 

Bland annat hittar du:
Vardagssnack – för hela familjen
Sälj Snyggt
Snacka Snyggt – presentationsteknik
Digital presentationsteknik
Digitala möten