Villkor

Anmälan
En bekräftelse på att vi mottagit din anmälan mailas inom 24 timmar. Har du inte fått bekräftelse från oss inom 3 dagar, vänligen kontakta oss. Kallelse till kursen mailas ca 3 veckor före kursstart. Kursen faktureras i förskott och ska vara betald innan kursstart.

Kursen faktureras i förskott och ska vara betald innan kursstart. Vi ber dig avsätta tid i din kalender för att delta på kursen fullt ut, sen ankomst eller tidig avvikelse kan påverka din eller dina kurskamraters behållning av kursen.

Bokningsvillkor
Anmälan är bindande. Om du får förhinder kan platsen överlåtas till en kollega. Alla ombokningar samt platsöverlåtelser ska alltid göras skriftligt. Ombokning kan ske senast 30 dagar innan kursstart utan kostnad. Vid ombokning 29-14 dagar innan kursstart debiteras en ombokningsavgift på 25% av kursavgiften. Vid ombokning senare än 14 dagar innan kursstart debiteras en ombokningsavgift på 50% av kursavgiften. Vid utebliven närvaro är kursplatsen förverkad.

Snacka snyggt erhåller rätten att byta kursdatum vid yttre omständigheter och ändrade förutsättningar t.ex. vid pandemi och andra oförutsägbara omständigheter, kan göra att kurser måste ställas in.

Sjukdom
* Du kan överlåta platsen till en kollega. I övrigt gäller av-och ombokningsreglerna enligt ovan.